Locatie   Adres    
Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam
Boellelaan 1105
1081 HV  Amsterdam
  Eerste les 12/13 september 2018 
Almere Stad:  

Baken Stad College
Rooseveltweg 5 (vlakbij Almere Centrum Station)
1314 SJ  Almere
  Eerste les 12 september 2018
Utrecht:

Leidsche Rijn College
Maartvlinder 1
3544 DA  Utrecht  
  Eerste les 11 september 2018


Het rooster najaar semester periode: klik september 2018 t/m januari 2019

Voorjaar semester periode: februari 2019 t/m juni 2019, 

Lestijd: 19:00 - 21:00 uur op alle locaties.