Locatie   Adres    
Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam
Boellelaan 1105
1081 HV  Amsterdam
  Eerste les 12/13/14 februari 2019 
Almere Stad:  

Baken Stad College
Rooseveltweg 5 (vlakbij Almere Centrum Station)
1314 SJ  Almere
  Eerste les 13 februari 2019
Utrecht:

Leidsche Rijn College
Maartvlinder 1
3544 DA  Utrecht  
  Eerste les 12 februari 2019


Voorjaar semester periode: februari 2019 t/m juni 2019,
Najaar semester periode: september 2019 t/m januari 2020 

Lestijd: 19:00 - 21:00 uur op alle locaties.